Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lov bachyní.....

9. 12. 2014

Pojem „vodící bachyně“,„lončák“ ani „selete“ není legislativně definován. Tato a pojmenování se běžně používají, vychází z mysliveckých znalostí a tradic. Držitelé loveckého lístku, kteří řádně složili zkoušku z myslivosti, vědí a znají význam těchto pojmů. 
 Dne 1. ledna 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. Tato novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 403/2013 Sb. a nově stanoví doby lovu u dvou druhů zvěře, konkrétně u prasete divokého a siky japonského. 
Ministerstvo k tomuto kroku přistoupilo z důvodů neustále narůstajících početních stavů jmenovaných druhů spárkaté zvěře a s tím souvisejících značných škod a ekonomických ztrát na zemědělských kulturách a lesních porostech. Ministerstvo zemědělství proto přistoupilo k prodloužení doby lovu dospělé černé zvěře o jeden měsíc. Nový model vychází ze zahraničních zkušeností a z diskuse se zainteresovanými subjekty. 
Nově však je ve vyhlášce stanoveno omezení lovu „bachyně vodící selata“. Z důvodu ozřejmění tohoto omezení, které nebylo možné v legislativním procesu tvorby vyhlášky nově definovat, uvádíme, že pod pojmem „bachyně vodící selata“ se rozumí samičí zvěř prasete divokého, která vodí selata ještě nepřebarvená, tedy „markasíny“. Ostatní bachyně, které jsou v tlupě již přebarvených selat, lze lovit v období od 1. srpna do 31. ledna následujícího roku.  
Ministerstvo zemědělství si je vědomo skutečnosti, že reálné snížení početních stavů spárkaté zvěře záleží především na snížení počtu samic, jakožto nositelek přírůstku, a na konkrétních uživatelích honiteb, kteří odpovědně přistupují k lovu. Z tohoto důvodu apelujeme na uživatele, aby se zaměřili, přes jistá omezení, na zvýšení lovu právě samic. 
S pozdravem 
Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D. ředitel odboru