Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpovědnost za psa a za zbraň

2. 4. 2015

Novela občanského zákoníku zavedla v oblasti odpovědnosti osob do praxe mnoho momentů, které starý zákoník neznal. Hlavní novinkou je oceňování škod na zdraví. Dříve se při řešení takové újmy postupovalo podle bodové vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Zde byl pro jednotlivá poškození zdraví uveden konkrétní počet bodů a na jeho základě vyplacena škoda.
Nový občanský zákoník vyhlášku zrušil. Tím zmizela i paušalizace při řešení těchto škod a nyní se klade důraz na individuální odškodnění.

Náhrada škody
K významné změně došlo v oblasti odpovědnosti vlastníka zvířete. Zde by se všichni majitelé domácích mazlíčků měli mít na pozoru. Dříve majitel zvířete odpovídal za škodu pouze tehdy, když ji prokazatelně zavinil, například když neuvázal psa, ten utekl a zadávil sousedovi několik chovných slepic či způsobil dopravní nehodu. Dnes platí takzvaná objektivní odpovědnost, tedy majitel je za škodu způsobenou zvířetem odpovědný vždy, bez ohledu na to, zda ji zavinil, nebo ne.
Odpovědný je tedy i v případě, že psa řádně uvázal, ten přesto utekl a způsobil škodu. Tato novinka se dotýká nejen „běžných chovatelů” domácích mazlíčků, ale například i myslivců, kteří jsou často majiteli velkých loveckých psů či dravců. I tito živočichové mohou napáchat nemalé škody, za které je potom odpovědný chovatel.
Nový občanský zákoník zasáhl do výkonu práva myslivosti právě v oblasti odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem. V případě, že zvíře způsobí škodu, ať již při výkonu práva myslivosti, nebo mimo tento výkon, myslivec je za ni plně odpovědný. Musí tedy nahradit veškerou vzniklou škodu.
Nová legislativa se samozřejmě v oblasti myslivosti dotýká i škod na zdraví, ke kterým může dojít při provozování této činnosti. Naštěstí k nim dochází jen velmi zřídka. Nejčastější pojistnou událostí, s níž pojišťovna přichází do styku v souvislosti s myslivci, je postřelení cizího psa při lovu.
Pro myslivce, který nehodu způsobil, to může mít nepříjemné následky. Pořizovací cena loveckých psů se pohybuje minimálně okolo dvaceti tisíc korun, protože jde zpravidla o chovné psy s rodokmenem. Ti prochází nákladným výcvikem a loveckými zkouškami, takže v těchto případech je běžné, že pojišťovny vyplácejí částky až do sta tisíc korun.

Zvíře není věc
V souvislosti se zvířaty zavedl nový občanský zákoník ještě jednu podstatnou novinku, která má vliv na odpovědnost za škody – živé zvíře již není považováno za věc. Dokud se považovalo za věc, jeho hodnota se posuzovala jako u neživých věcí. Při léčení se tedy de facto zvažovala i určitá „totální škoda”. Vzhledem k tomu, že nová legislativa pohlíží na zvíře jako na živého tvora, náklady na léčení mohou výrazně přesáhnout jeho hodnotu.

Držení zbraně
Rizika pro myslivce, ale nejen pro ně, pramení také z držení zbraně. I tuto oblast je možné ošetřit pomocí pojištění odpovědnosti. Pro doplnění uvádím, že pro myslivce je povinnost sjednat si toto pojištění dána zákonem.

Vlastníkovi zbraně stát ukládá celou řadu podmínek a povinností, které zákon detailně popisuje.
Základem je samozřejmě zbrojní průkaz. Držitelé jsou dále povinni dodržovat přísná pravidla týkající se držení, používání, nošení i skladování zbraní. Zbraň musí být skladována nenabitá a náboje musí být uloženy vždy na jiném místě. Nesmí být ani v zásobníku, ani v nábojové komoře.
Vlastník je také povinen zajistit zbraň proti ztrátě, odcizení nebo zneužití. Dojde-li k porušení některé z těchto povinností a prostřednictvím zbraně je způsobena škoda, vlastník je za ni plně odpovědný.
I zde je potom pojištění užitečným pomocníkem. Poslouží majiteli zbraně v případě neúmyslných škod na zdraví či majetku, ke kterým může dojít například při neopatrné manipulaci. Pojištění kryje občanskoprávní následky škody způsobené neúmyslně, neochrání však před následky v oblasti trestněprávní či správní.
Logickou podmínkou pro vyplacení škody pojišťovnou je potom fakt, zda je zbraň držena legálně, tedy zda držitel má příslušné povolení a jestli je zbraň registrovaná.
Uvedenému zákonu podléhají i zbraně, u kterých neexistuje povinnost vlastnit zbrojní průkaz. Typickým příkladem mohou být takzvané airsoftové pistole. I zde platí, že vlastník musí zabránit jejich zneužití a používat je může pouze na vymezených místech. Zároveň je nutné si uvědomit, že z pojištění se nehradí škody vzniklé při kolektivních hrách či sportech, pro které jsou tyto zbraně především určeny.

Zdroj: Moravskoslezský deník