Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhláška č. 343/2015 Sb. o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

21. 12. 2015

 

343/2015 Sb.

245/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2016 (343/2015 Sb.)

Ustanovení § 1 písm. gg) a § 2 odst. 4 pozbývají platnosti dnem 1. května 2004.

změněno

s účinností od

poznámka

vyhláškou č. 343/2015 Sb.

1.1.2016

 

vyhláškou č. 403/2013 Sb.

1. 1. 2014

 

vyhláškou č. 245/2002 Sb.

1. 5. 2004

 

vyhláškou č. 480/2002 Sb.

1.1.2003

 

Více...

   

245

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 7. června 2002

o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

 Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, (dále jen „zákon“):

Doba lovu jednotlivých druhů zvěře

 

§ 1

Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto:

a)

daněk skvrnitý – daněk a daněla od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a daňče od 16. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

b)

jelen evropský – jelen a laň jelena evropského od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

c)

jelenec běloocasý – jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

d)

jezevec lesní od 1. září do 30. listopadu s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,

e)

kamzík horský – kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 30. listopadu,

f)

koza bezoárová – kozel, koza, kůzle od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

g)

králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 3,

h)

kuna lesní, kuna skalní od 1. listopadu do konce února s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,

i)

liška obecná od 1. ledna do 31. prosince,

j)

muflon – muflon a muflonka od 1 srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a muflonče od 1. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

k)

ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února,

l)

prase divoké – od 1. ledna do 31. prosince,

m)

sika Dybowského – jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

n)

sika japonský – jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

o)

srnec obecný – srnec od 16. května do 30. září, srna a srnče od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

p)

zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 3 a 5,

r)

bažant královský – kohout od 16. října do 15. března a bažant královský – slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] od 16. října do 31. prosince,

s)

bažant obecný – kohout od 16. října do 31. prosince, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], v níž lze lovit bažanta obecného – kohouta i slepici od 16. října do 31. ledna, a s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 5 a 6,

t)

hrdlička zahradní od 16. října do 15. února,

u)

holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října,

v)

husa běločelá od 16. srpna do 15. ledna,

w)

husa polní od 16. srpna do 15. ledna,

x)

husa velká od 16. srpna do 15. ledna,

y)

kachna divoká od 1. září do 30. listopadu,

z)

krocan divoký – krocan a krůta od 1. října do 31. prosince, pouze krocan též od 15. března do 15. dubna,

aa)

lyska černá od 1. září do 30. listopadu,

bb)

perlička obecná od 16. října do 31. prosince,

cc)

polák chocholačka od 1. září do 30. listopadu,

dd)

polák velký od 1. září do 30. listopadu,

ee)

straka obecná od 1. července do konce února,

ff)

vrána obecná od 1. července do konce února,

gg)

zrušeno

 

§ 2

(1) Celoročně lze v oboře lovit druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy (§ 3 odst. 2 zákona).

(2) V oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní (§ 3 odst. 3 zákona) lze celoročně lovit kunu lesní, kunu skalní a jezevce lesního.

(3) Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích. Oplocením se pro účely této vyhlášky rozumí takové oplocení, které celoročně zabraňuje uvedeným druhům zvěře volně vnikat na tyto plochy.

(4) Doba lovu s využitím loveckého dravce je pro zajíce polního od 1. září do 31. prosince a pro bažanta obecného od 1. září do 31. prosince s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo samostatné bažantnice (§ 69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit bažanta obecného s využitím loveckého dravce od 1. září do 31. ledna.

(5) Doba lovu zajíce polního odchytem je od 1. ledna do 31. ledna. Doba lovu bažanta obecného odchytem je od 1. ledna do 31. března, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo samostatné bažantnice (§ 69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit odchytem bažanta obecného – kohouta i slepici od 1. února do 31. března.

 

§ 3

Bližší podmínky provádění lovu

(1) Na stejném honebním pozemku lze lovit zajíce polního pouze jedenkrát v roce a bažanta obecného pouze dvakrát v roce. Omezení se nevztahuje na lov zajíce polního a bažanta obecného loveckými dravci a na lov bažanta obecného v bažantnicích [§ 2 písm. k) zákona].

(2) Společným lovem „na tahu“ lze lovit

a)

husu běločelou, husu polní a husu velkou pouze 3 dny v týdnu, a to ve středu, v sobotu a v neděli,

b)

kachnu divokou, lysku černou, poláka chocholačku a poláka velkého pouze 2 dny v týdnu, a to ve středu a v sobotu.

 

§ 4

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

(2) Ustanovení § 1 písm. gg) a § 2 odst. 4 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:

Ing. Fencl v. r.