Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zhodnocení vypouštění bažantů v roce 2014

27. 5. 2015

Zhodnocení vypouštění bažantů v roce 2014

Návrhy opatření a eliminace rizik

 

 1. Základní údaje: nakoupeno 300 ks jednodenních bažantích kuřat, vypuštěno do honitby 200 ks 5-ti týdenních bažantíků.

Celkové přímé náklady 12.602 Kč.

 1. Zhodnocení akce a návrh opatření:
 1. Úpravy adopčních voliérek, nákupy materiálu, termolamp a napaječek

Proběhlo bez problémů za účasti většiny členů MS, vypomohli i přátelé z řad honců. Brigáda v týdnu se vždy každému nehodí – lze napracovat individuálně.

 1. Instalace voliérek na základní lokalitu, přípojka elektřiny

Základní lokalita, tj. lokalita pro prvních 5 týdnů života bažantíků je ve vlastnictví České republiky (ppč. 1286, k. ú. Hrušová) s právem hospodařit pro Státní pozemkový úřad, v současnosti ji zemědělsky obhospodařuje pan Jetmar, s nímž je dobrá domluva. Pro vhodnost lokality je limitující dosah na zdroj elektřiny – ten se nachází cca 20 m odsud na ppč. 1284, k. ú. Hrušová ve vlastnictví obce Hrušová. Odběr elektřiny pro tyto účely byl schválen starostou obce Hrušová. Lokalita je přiměřeně osluněná, klidná, chráněná břehovým porostem proti vnějším vlivů a riziko zatopení vodou z řeky Loučné není vysoké.

 1. Kvočny

Vždy je relativně málo času na získání takové kvočny, která je dobře rozsezená, nicméně vždy se to podařilo. V případě nouze je nutno se informovat v jiných obcích o tamních chovech. Zaměřit se i na lehčí plemena - liliputky. Zbarvení slepic musí být tmavé. Na světlé typy se ihned zaměří dravci. V roce 2014 MS vyplácelo 250 Kč za kvočnu. Rizikem je možný přenos vnějších a vnitřních parazitů z kvočen na kuřata, který se nikdy neřešil. Kvočnu je zapotřebí před kontaktem s kuřaty přeléčit (Flubenol, Solubenol, Helmigal, Chemisole, Sulfacox). Ve voliérkách je nutností popeliště a písek.

 1. Kuřata

Kuřata MS vždy bralo od Tomáše Čapka ze Srubů, problémy s dodávkou a kvalitou nebyly. Pro rok 2015 máme ještě možnost vyzkoušet chov Marka Kováře z Poříčí, kuře 18 Kč/ks. Vlastní nasazování kuřat pod kvočny bylo úspěšné. Důležité je nasazovat kuřata za soumraku, kdy kvočna sedí nejpevněji. A je zapotřebí ji pak v tichosti nějakou dobu sledovat, jestli kvočna kuřata přijala, pokud je klove, tak se kvočna musí ihned odstranit. Názory na počet kuřat pod jednu kvočnu se v MS dosti lišily, nicméně 70 ks je skutečně příliš, ne kvůli kvočně či prostoru, ale hygienickým podmínkám. Maximum pro 1 kvočnu je 25 kuřat; nám vypomáhá ještě termolampa, takže max. 50 ks na voliérku. Návrh – 6 voliérek, 6 kvočen, 150 ks kuřat od Čapka a 150 ks kuřat od Kováře v jednom termínu.

 1. První týden ve voliérce

Kvočna s kuřaty byla zavřená jen ve vlastní bedně – v pořádku. Je nutné však kvočnu nejméně 2x denně dát ven z bedny, aby se mohla vyprázdnit, jinak mj. opět dojde k zanedbání hygienických podmínek.

 1. Krmivo

Bažanti byli krmeni krmivem BŽ a zadinou s plevami, což se jeví jako naprosto nedostačující a pro zdárný vývoj bažantů nevyhovující. Je nutné v prvním týdnu věku bažantů krmit některým ze startérů pro bažanty. Pro 300 ks se jedná o 25 kg, cena 400-600 Kč, dle výrobce. Poté přejít na klasické krmivo pro bažanty BŽ1 do 4 týdnů a dále BŽ2, popř. K1, K2. Po deseti dnech lze stravu zpestřit kuklami lučních mravenců, nesmí se překrmit (otrava kyselinou mravenčí). Starším bažantíkům zpestřit stravu: nakrájenými vařenými vejci, listy salátu, po domluvě v Agricolu zajistit sýry aj. Obiloviny přidávat až ve fázi před vlastním vypouštěním. Každý týden posunovat voliérky z hygienických důvodů (ke konci i každé 3 dny).

 1. Léčivo

Situace tvrdě podceněna z všeobecné neznalosti. Je nutné přeléčit kvočnu. U kuřat zahájit léčbu sedmým dnem proti kokcidióze. Vývoj bažantíku bedlivě sledovat, při zdravotních potížích přeléčit Amoxicilinem. Před vlastním vypuštěním přeléčení opakovat. Co se týče stínítek na voliérách, tak preferovat raději oslunění, slunce přirozeně likviduje choroboplodné zárodky. Stínítka použít jen při deštích, jinak spíše uškodila.

 1. Lokalita vypouštění

Lokalita na Lukách se jeví jako výhodná, je zde vhodné oslunění, louky jsou udržované a přehledné. Remízky. Dostatek pitné vody. Zajištěn i klid. Nevýhodou je vyšší hladina spodní vody, při umístění voliérek důsledně dbát na jejich umístění – aby nebyly v prohlubni, drží se zde dlouho voda. Ve vedlejším keři bude nutné zbudovat jednoduchý hřad z tyčoviny.

 

 1. Vypouštění

V lokalitě vlastního vypouštění nechat bažantíky ve voliérkách 3 dny až týden. V roce 2014 se vypouštěli bažantíci ve věku 5 týdnů, pro rok 2015 bude vhodné – dle posouzení zdravotního stavu a vyspělosti – vypouštět v 6 týdnu. Musí být výhled počasí teplého a suchého. Vypouštět časně zrána. Voliéra se nadzvedla, aby bažantíci s kvočnou mohli volně vycházet ven. Vlastní vypouštění proběhlo úspěšně. Bažantíci chodili čile po louce a hledali potravu.

 1.  Zavírat či nezavírat? Zradidla.

Na otázku jestli každý večer chodit zavírat kvočnu s nějakým počtem bažantů a zrána zase otvírat se názory v MS přirozeně různily. V minulém roce se zvolil postup moravských kolegů, který je proti zavírání. Vysvětlení je logické: při zavírání se každý večer „zahřadovaní“ a zklidnění bažanti plaší a stresují a ti, kteří jsou u voliérky, se rozeženou pryč, aby se za hodinu svým pípáním dobývali na uzavřené kamarády a tím jako magnet přitahovali kuny a lišky. Lokalita se před vlastním vypouštěním velmi dobře zavětřila pachovým repelentem, lidskými vlasy a proti pernatým dravcům rozvěšenými cédéčky. Došlo k podcenění zvukové ochrany, kdy jsme rozmístili 2 rádia nevalné kvality se špatným příjmem signálu, které solidně fungovala asi první čtyři dny, poté již přerušovaně a špatně. Pro rok 2015 je nutné zakoupení 2 ks levnějších rádií a důsledná kontrola jejich funkčnosti v provozu. Rádia umístit klidně přímo na voliérky. Pokud fungují, nemají predátoři šanci. Musí fungovat třeba 2 měsíce! Pachová a zvuková zradidla lze doplnit i světelným zradidlem – stroboskopickým světlem, které vysílá nepřirozené světelné záblesky, pořizovací cena cca 400-600 Kč.

 

 1. Závěr

Můžeme si stanovit kritérium, že pokud úhyn bažantů do doby vypuštění přesáhne 20% je akce neúspěšná. Potom lze tedy konstatovat, na základě tohoto jednoduchého kritéria, že akce „Vypouštění bažantů v roce 2014“ úspěšná nebyla. Nicméně tato akce byla jednoznačně pro většinu členů MS přínosem a obohacením novými zkušenostmi a zážitky a pohled na vypuštěnou zvěř čile pobíhající po Lukách patří k těm lepším. V případě odsouhlasení akce i pro rok 2015 členskou základnou je nutné přijmout zásadní opatření na úseku výživy, hygieny-zdravotního stavu a ochrany bažantů, viz zhodnocení akce a návrh opatření, a snížit tím úhyn pod 20% počtu nakoupených kuřat.

Myslivosti zdar!zpracováno na členskou schůzi 25. 2. 2015