Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změna metodiky odběru vzorků trusu!

9. 12. 2014

Úprava „ Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014“

Úprava „ Metodiky kontroly zdraví zvířat  a nařízené vakcinace na rok 2014“

31.10.2014

 

V listopadu roku 2013 byla schválena Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014, které nově stanovila pro uživatele honiteb  povinnost odebírat vzorky trusu ulovené spárkaté zvěře (vyjma černé) za účelem monitoringu parazitóz volně žijící spárkaté zvěře v návaznosti na případné ozdravování spárkaté zvěře.

Tato povinnost ukládala uživatelům honiteb odebrat  1 vzorek trusu (30 – 50 g) za každé katastrální území. V případě, že jedno katastrální území je součástí více honiteb (což je naprosto běžné), měl vzorek  trusu odevzdat uživatel té honitby, která se rozkládá na největší ploše daného katastrálního území.

Tato povinnost však vyžadovala poměrně dobrou komunikaci mezi sousedními uživateli a dohodu, kdo za který společný katastr vzorek odevzdá.  Stát totiž hradí pouze 1 vyšetření za každý katastr. A pokud by došlo k duplicitnímu odevzdání vzorků, musel vyšetření uhradit uživatel honitby, který odevzdal vzorek jako druhý a tedy již zbytečně.

 

Ve věstníku Mze však na konci  září 2014 vyšla  upravená verze „Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízení vakcinace na  rok 2014“, v níž mimo jiné  stojí:

„V honitbě budou odebírány vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán z  jednoho katastrálního území. Pokud je jedno katastrální území součástí dvou, případně více sousedních honiteb, vzorek bude odebrán každým uživatelem honitby ! „

 

Jednoduše řečeno, každý uživatel honitby odevzdá vzorek za každé katastrální území, které je součástí jeho honitby. Samozřejmě za předpokladu, že v daném katastru bude spárkatá zvěř (vyjma černé) ulovena….

 

Jiří Zbořil

Předseda ekologické komise ČMMJ