Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce 2014

6. 4. 2014

 Plán práce na myslivecký rok 2014

 

-       Naplánovat členské schůze v návaznosti na činnosti v plánu práce

 

-       Jarní ořez plodonosných dřevin vysazených v roce 2013 a prořezání korun u starších výsadeb. Termín do 5. 4.

 

-       Zajistit 2 střelecká družstva pro střelecké závody 3čl. družstev MS pod záštitou OMS. Termín: 12. 4.

 

-       Asanace krmných zařízení. Termín: do 15. 4.

 

-       Zhotovení 6 ks dřevěných budek k adopčním voliérkám pro bažanty, nákup infralamp, zajistit přípojku elektřiny. Termín:  do 30. 4.

 

-       Provést asanaci skladů krmiva. Termín: do 30. 4.

 

-       Zajistit kvočny. Termín: květen

 

-       Nákup jednodenních bažantích kuřat 300 ks, jejich odchov pomocí kvočen v adopčních voliérkách a následné vypuštění do volné přírody. Nákup krmiva BŽ. Termín: květen, červen.

 

-       Myslivecká stráž zajistí instalaci informačních tabulí na Lukách ohledně chovu a ochrany bažanta, včetně omezení vstupu obyvatel a zákazu volného pobíhání psů. Eventuelně výbor zajistí na ORP Vysoké Mýto úplný zákaz vstupu mimo zpevněné cesty pro danou lokalitu. Myslivecká stráž bude provádět pravidelné kontroly. Termín: 1. 4. – 30. 6.

 

-       Přidělení odstřelu a rozdělení zvěřiny. Vypracovat návrh na rok 2014.

Termín: do 10. 5.

 

-       Zpracovat technickou dokumentaci k  žádosti o dotace na myslivecké hospodaření. Termín: do 15. 5. resp. 30.8.

-        

-       Zaujmout stanovisko k zavedení koncese na prodej alkoholu novelou živnostenského zákona ze dne 17. 10. 2013. Termín: do 31. 5.

-        

-       Udržovat napajedla v honitbě. Termín: 15. 3. – 15. 10.

 

-       Sčítání zvěře ve svěřeném úseku honitby. Termín: průběžně.

 

-       Za účelem získání krmiva pro zvěř od ZD „Růžový palouček“ uskutečnit brigádu osazení berliček na poli, popř. sběr kamene. Termín: průběžně.

 

-       Zkontrolovat stav mysliveckých zařízení, provést opravy. Termín: průběžně.

 

-       Zrušení starých posedů a výstavba nových zařízení viz příloha. Termín: do 31. 5.

 

-       Střelby na Vysoké pro členskou základnu. Termín: červen.

 

-       Obnova políčka pro zvěř u Rokláku. Termín: do 15. 6.

 

-       Zajistit myslivecké posezení s občerstvením pro členy MS a jejich rodinné příslušníky, honce a čekatele. Termín: červenec.

 

-       Zakoupení, instalace a zajištění provozu 2 betonových sklapovacích nor na Lukách. Termín: do 31. 7.

 

-       Opravit střechu na chatě na Vysoké. Termín do 15. 8.

 

-       Provést evidenci uskladněného krmiva v Hrušové a Bučině. Termín: k 15. 8.

 

-       Připravit Myslivecký den u chaty na Vysoké. Termín: 23. 8.

 

-       Péče o výsadby dřevin– ožínání, ochrana, jednání se zemědělskými subjekty. Termín: do 30. 9.

 

-       Provést rozčlenění linkami porostu rákosu a vrb na Lukách. Termín: do 30. 9.

 

-       Zajistit výstavbu kryté pozorovatelny  mezi Vrtem a pastvinou. Termín: do 31. 10.

 

-       Výsadba vhodných dřevin. Termín: do 15. 11.

 

-       Připravit  hon na drobnou zvěř a zvěř dravou. Termín: listopad.

 

-       Připravit Štěpánský hon. Termín: 26. 12.

 

-       Připravit zázemí plus občerstvení na sokolnické akci 9. ročník Sky trial. Termín: leden

 

-       Podávat hlášení mysliveckému hospodáři o počtech zvěře v honitbě. Termín: do 25. 2.

 

-       Připravit výroční členskou schůzi. Termín: do 15. 3.

 

-       Aktualizovat internetové stránky www.mspotociny.estranky.cz    Termín: průběžně

 

 

Příloha:

Zrušení starých posedů, jejich úklid a výstavba nových zařízení vč. prořezání. Zodpovídá konkrétní člen! Termín do 31. 5.

Posed - Dlouhý les - na dubu Vondra Pavel

Posed - Velká obec - na borovici Krčil Miroslav

Posed - na Helenčině – Hatě Pytlík Daniel

Posed - na modřínu – Potočiny Pechanec Pavel

Posed - pod vrtem, na větvi Menclík Stanislav

Posed - v modřínkách Nádvorník Martin

Posed - velká příčka – Bučina Chalupník Radek

Posed – na vrbě – Luka Pytlík Zdeněk

Zásyp – v modřínkách – Pechanec Pavel ml.