Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce 2015

25. 3. 2015

Plán práce na myslivecký rok 2015


 

 • Naplánovat členské schůze v návaznosti na činnosti v plánu práce


 

 • Zajistit 2 střelecká družstva pro střelecké závody 3čl. družstev MS pod záštitou OMS. Termín: 11.4. Vraclav.


 

 • Asanace krmných zařízení. Termín: do 15. 4.


 

 • Zhotovení 2 ks dřevěných budek k adopčním voliérkám pro bažanty. Termín: do 15. 4.


 

 • Provést asanaci skladů krmiva. Termín: do 30. 4.


 

 • Zajistit kvočny. Termín: květen


 

 • Nákup jednodenních bažantích kuřat 300 ks, jejich odchov pomocí kvočen v adopčních voliérkách a následné vypuštění do volné přírody. Nákup krmiva BŽ. Termín: květen, červen.


 

 • Myslivecká stráž zajistí instalaci informačních tabulí na Lukách ohledně chovu            a ochrany bažanta, včetně omezení vstupu obyvatel a zákazu volného pobíhání psů. Myslivecká stráž bude provádět pravidelné kontroly. Termín: 1. 4. – 30. 6.


 

 • Udržovat napajedla v honitbě. Termín: 15. 3. – 15. 10.


 

 • Přidělení odstřelu a rozdělení zvěřiny. Vypracovat návrh na rok 2015.

Termín: do 10. 5.


 

 • Obnova políčka pro zvěř u Rokláku. Termín: do 15. 6.


 

 • Zrušení starých posedů a výstavba nových zařízení: 1. posed Dlouhý Les – nad Švecem, 2. posed na kališti pod Potočinami, 3. posed na jasanu Malá obec Bučina. Termín: do 20. 6.


 

 • Střelby na Vysoké pro členskou základnu a posezení s občerstvením pro členy MS      a rodinné příslušníky, honce a čekatele Termín: červen.


 

 • Zpracovat technickou dokumentaci k  žádosti o dotace na myslivecké hospodaření. Termín: do 15. 8.


 

 • Dovybavení chaty na Vysoké, doladění interiéru. Termín: do 15. 8.


 

 • Provést evidenci uskladněného krmiva v Hrušové a Bučině. Termín: k 15. 8.


 

 • Připravit Myslivecký den u chaty na Vysoké. Termín: 22. 8.


 

 • Přizpůsobit název spolku a znění stanov novému občanskému zákoníku. Termín: do 15. 9.

 • Sčítání zvěře ve svěřeném úseku honitby. Termín: průběžně.


 

 • Za účelem získání krmiva pro zvěř od ZD „Růžový palouček“ uskutečnit brigádu osazení berliček na poli, popř. sběr kamene. Termín: průběžně.


 

 • Zkontrolovat stav mysliveckých zařízení, provést opravy. Termín: průběžně.


 

 • Péče o výsadby dřevin– ožínání, ochrana. Termín: do 30. 9.


 

 • Zajistit výstavbu kryté pozorovatelny  mezi Vrtem a pastvinou. Termín: do 31. 10.


 

 • Výsadba vhodných dřevin. Termín: do 15. 11.


 

 • Připravit  hony na drobnou zvěř a zvěř dravou. Termín: listopad.


 

 • Připravit Štěpánský hon. Termín: 26. 12.


 

 • Připravit zázemí plus občerstvení na sokolnické akci 10. ročník Sky trial. Termín: leden.


 

 • Podávat hlášení mysliveckému hospodáři o počtech zvěře v honitbě. Termín: do 25. 2.


 

 • Připravit výroční členskou schůzi. Termín: do 20. 3.