Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce 2016

22. 5. 2016

Plán práce na myslivecký rok 2016

 

 • Svolání zasedání členské schůze. Termín: průběžně.

 

 • Asanace krmných zařízení. Termín: do 15. 4.

 

 • Provést asanaci skladu krmiva. Termín: do 30. 4.

 

 • Kontrola stavu zařízení pro odchov. Nákup jednodenních bažantích kuřat 300 ks, jejich odchov pomocí kvočen v adopčních voliérkách a následné vypuštění do volné přírody. Nákup krmiva BŽ. Termín: květen, červen.

 

 • Myslivecká stráž zajistí instalaci informačních tabulí na Lukách ohledně chovu a ochrany bažanta. Myslivecká stráž bude provádět pravidelné kontroly.

Termín: 1. 4. – 30. 6.

 

 • Udržovat napajedla v honitbě. Termín: 15. 3. – 15. 10.

 

 • Přidělení odstřelu a rozdělení zvěřiny. Vypracovat návrh na rok 2016.

 (Pozn.: Odlov srnce II. - III. VT do 20. 6.  max. 1 ks, neulovil-li člen MS srnce I. VT)

Termín: do 10. 5.

 

 • Výlet Lysá nad Labem – výstava. Termín: 19. 5.
 • Obnova políčka pro zvěř u Rokláku. Termín: do 15. 6.
 • Zrušení starých posedů a výstavba nových zařízení:

1. Kazatelna u nor – opravit.

2. Posed Dlouhý les (koza)  - zbourat.

3. Posed Dlouhý Les nad Švecem (na modřínu) – zbourat a postavit nový.

4. Posed na krmelišti Hatě – opravit popř. zbourat.

5. Posed na dubu za Střasákem – zbourat a postavit nový.

6. Posed na dubu Smeklo – zbourat a postavit nový.

Termín: do 30. 6.

 

 • Střelby na Vysoké pro členskou základnu a posezení s občerstvením pro členy MS a rodinné příslušníky, honce a čekatele Termín: červen.

 

 • Zpracovat technickou dokumentaci k žádosti o dotace na myslivecké hospodaření. Termín: do 15. 8.

 

 • Dovybavení chaty na Vysoké, doladění interiéru. Termín: do 15. 8.

 

 • Provést evidenci uskladněného krmiva v Bučině. Termín: k 15. 8.

 

 • Připravit Myslivecký den u chaty na Vysoké. Termín: 20. 8.

 

 • Zkontrolovat stav mysliveckých zařízení, provést opravy. Termín: průběžně.

 

 • Péče o výsadby dřevin– ožínání, ochrana. Termín: do 30. 9.

 

 • Zajistit výstavbu otevřené pozorovatelny na Lukách. Termín: do 31. 10.

 

 • Připravit hony na drobnou zvěř a zvěř dravou. Termín: říjen - prosinec
 • Připravit zázemí plus občerstvení na sokolnické akci 11. ročník Sky trial. Termín: leden.

 

 • Podávat hlášení mysliveckému hospodáři o počtech zvěře v honitbě. Termín: do 25. 2.

 

 • Připravit výroční členskou schůzi. Termín: do 31. 3.