Jdi na obsah Jdi na menu
 


MS Javorník 1968-1977. MS Potočiny 1977-1988.

26. 2. 2017

1968

Výměra honitby celkem 523 ha z toho les 70 ha. Počet členů 7 (Dvořák Jaroslav, Dvořák Václav, Holub Oldřich, Korna Josef, Lněnička Josef, Němeček Ladislav ml., Němeček Ladislav st.).

Uloveno 60 ks bažantů z divoké populace, což byl dosud nejvyšší úlovek za dobu historie MS. Stavy koroptví jsou odhadovány na 160 ks – odstřel nebyl povolen. Z 90 ks naplánovaných zajíců bylo uloveno 68 ks, doporučeno „ nechat honitbu rok stát“. Zajíci se již po řadu let nemohou vzchopit z poklesu, vzpomíná se na silné výřady z let 1950-1960. Lov srnčího (8 ks) byl narušen přítomností cizích vojsk – odstřel se přesunul na pozdější měsíce. Ze „škodné“ se ulovila 1 liška, 1 kuna a několik koček, lasic, šedivek a sojek. Nedostatek brokových nábojů a nábojů r. 6,5x57.

Vysázeno dalších 0,20 ha topinambur.

MS drží 2 lovecky upotřebitelné psy, řeší se otázka finančních příspěvků na krmivo pro tyto psy.

Finanční příjem za zvěř – zvěřinu činil 1400 Kčs, výdaje do honitby 2240 Kčs. Zůstatek 1530 Kčs. Šetří se na nového psa, neboť jeden stávající je nemocný. Celkem odpracováno 470 brigádnických hodin.

Plánována dostavba chaty na Vysoké, se stavbou bylo započato již v roce předchozím. Stavba chaty povolena p. Mikuleckým, přítomni dále hajní Lukašík a Soudek.

Výborná spolupráce s místním JZD Javorník ohledně získávání krmiva pro zvěř a celkové ochrany zvěře.

 

1969

Koncem března uskutečněno sčítání zajíců, za účasti členů MS Javorník a školních dětí, s mírně optimistickým výsledkem. Další pokles koroptví a výrazný nárůst počtu srnčí zvěře. Velmi dobré stavy (divokého) bažanta. Odstřel 10 ks srnčího, 60 ks zajíců, 60 ks bažantů, 12 ks koroptví. Stanoveny částky za odstřel „škodné“. Problémem jsou toulaví pytlačící psi. Přikrmování zvěře je již pravidlem a samozřejmostí – rozdělení krmelců a zásypů konkrétním členům a každý člen má na starosti svůj úsek.

Zemřel člen Jaroslav Dvořák.

Dokončena stavba chaty na Vysoké.

1970

Ustanoven nový výbor MS Javorník ve složení:

Předseda: Němeček Ladislav ml. (Javorník čp. 76)

Myslivecký hospodář: Korna Josef (Javorník čp. 100)

Finanční hospodář: Němeček Ladislav st. (Javorník čp. 27)

Zapisovatel – jednatel: Dvořák Václav (Javorník čp. 83)

Revizor: Holub Oldřich (Zádolí), Lněnička Josef (Vysoká – Vysoké Mýto)

Rozdělení brigádnických hodin v tomto roce: 20 h pro JZD, 50 h zalesňování v Hátkách, 50 h zvelebování obcí, 50 h akce Z, 350 h provoz myslivosti.

Od tohoto roku se členské a výroční schůze konaly výhradně v nové chatě na Vysoké.

Zhotoven krmelec a zásyp ve Střemchách. JZD Javorník bylo požádáno o přidělení louky u nové chaty. Připomínka, aby se zakoupila kniha, která by se vedla jako kronika MS. Pokrytí krmelců a zásypů novými plechy zakoupenými v Karose.

Každý rok je uzavírána smlouva o prodeji zvěřiny pro Výkupní závod.

Zima 1969/1970 dosti krutá. Zvěř drobná zdecimována. I zvěře srnčí ubylo (uloveno 5 ks). Nebyl střelen žádný srnec, neboť ….„bylo škoda odstřelit dobrého srnce a průběrného jsme neměli“(cit. Korna 1971).

Realizovány 4 hony, na každém se průměrně lovilo 10-30 bažantů a 5-10 zajíců (celkem 35 ks). V Dílcích a v Trynklově lese začínají bažanti mizet. U chaty na Vysoké se však ještě volně procházejí po louce.

 

1971

Uloveno 95 bažantů (převážně v řepě), 74 zajíců a 10 ks srnčího. Vzhledem ke stupni chemizace a mechanizace nemá již koroptev vyhlídky na své rozšíření jako dříve – odhaduje se 70 ks v honitbě. Dále 10 koček, 3 psi, 4 lasice, 6 vran, 5 sojek. Zástřelné se letos nevyplácelo z důvodu nevyrovnanosti finančního plánu. MS poskytuje členům úhradu na krmení loveckého psa ve výši 300 Kčs/rok. V případě nemoci psa MS hradí výlohy s léčením.

Probíhají prověrky a pohovory se členy MS na MNV. Upevňování státního zřízení a normalizace poměrů v republice při 50. výročí založení KSČ. Volby do národních výborů.

Do veřejného zásobování dodáno 111 kg zvěřiny. S výkupem srnčí zvěře nejsou problémy, kdežto problém s výkupem je u bažantů a zajíců, neboť…..“obchody jsou plné zvěře z Moravy a o naši kvalitní zvěř není zájem (cit. Korna 1972).

Není možné již udržet předepsaný kmenový stav zajíců, pověřen předseda a mysl. hospodář, aby zažádali o změnu bonitace u OV (zažádáno poprvé v roce 1968 a zamítnuto).

Osvětovým referentem navržen Oldřich Holub.

Jarní kmenové stavy a zdravotní stav zvěře jsou na dobré úrovni. Během senosečí však mnoho hnízd vysekáno a četnými přívalovými dešti vyplaveno. Bažanti běžně se procházejí v lese u chaty (30 ks), ve Střemchách 70 ks bažantů(!), v Hátkách 30 ks, v Dílcích 30 ks, Rovněž králíci se vyskytují běžně. Divočáci ojediněle.

Za krmivo bylo darováno JZD 5 zajíců, 3 ks bažantů a 1 ks srnčího. Celkem udržovány 3 políčka s topinamburami o celkové výměře 0,87 ha (vč. políčka u chaty). Mechanizační prostředky na obdělání políček propůjčuje zdarma JZD.

Postaveno el. vedení ze Suché Lhoty do Javorníku.

1972

Závazek 200h pro provoz myslivosti, 200h akce Z, 20 h pomoc JZD.

Oldřich Holub slaví padesátku.

Podepsána smlouva o pronájmu honitby s JZD Javorník na dalších 10 let.

Zakoupeno štěně ohaře z Tisové za 600 Kčs, svěřeno O. Holubovi do péče.

Trvá nedostatek kulových nábojů v prodejnách.

Nákup otrávených vajec do honitby – objednávka nebyla včas vyřízena, vyloženy do honitby až v půlce května. Odstřel „škodné“ provádět dle zákona a tuto řádně zakopat (cit. Korna 1972). V době senosečí probíhá rozmísťování plašičů – instalováno 50 plašičů z hliníkové folie (po 2-leté zkušenosti se však tyto plašiče příliš neosvědčily).

Plán odchytu zvěře byl zamítnut pro nízkou koncentraci zvěře v této honitbě.

Přes léto se členové věnují lovu hřivnáčů a od začátku srpna již zasýpají bažantům. Lov srnčího je pro javornické myslivce poměrně obtížný – od června do srpna je vysoká krytina (žito, pšenice, kapusta, kukuřice), po říji srnci nejsou vidět a od září je srnčí v tlupách uprostřed polí. Lov spárkaté zvěře na větší vzdálenosti v polích je pro tehdejší myslivce neřešitelný, s dílčími úspěchy používají systém natlačení zvěře jiným kolegou.

JZD vytrhalo Benešovu alej, zase další kus přírody je zničen. Bude-li to tímto tempem postupovat, nebude za chvíli ani ptáček“ (cit. Korna 9. 4. 1972).

Vytrhávání stromů a keřů JZD Javorník bylo provedeno bez souhlasu MS. Konstatováno, že zákon o ochraně stromů a keřů je v rozporu se skutečnými cíli dnešního zemědělství. Rozvíjející se kooperace a scelování pozemků bude směřovat ke zrušení všech remízků, které jsou v plánovaných honech a toto bude vésti ke snižování stavů zvěře“(závěr schůze 7.5.1972).

1973

Uděleno čestné uznání L. Němečkovi st., který pracoval pro myslivost již za První republiky a vykonával též funkci mysliveckého hospodáře.

Ustanoven nový výbor (pro malý počet členů v MS se funkcionáři neměnili) MS Javorník ve složení:

Předseda: Němeček Ladislav ml. (Javorník čp. 76)

Myslivecký hospodář: Korna Josef (Javorník čp. 100)

Finanční hospodář: Němeček Ladislav st. (Javorník čp. 27)

Zapisovatel – jednatel: Dvořák Václav (Javorník čp. 83)

Revizor: Holub Oldřich (Zádolí), Lněnička Josef (Vysoká – Vysoké Mýto)

Přijat jako host Ladislav Říha z Litomyšle, od roku 1974 členem MS.

Každý člen si pečlivě vede osobní deník se záznamy brigádnických hodin, účasti na akcích a evidence ulovené „škodné“. Tento deník je pravidelně předkládán a vyhodnocován předsedou a mysliveckým hospodářem.

Zvyšují se stavy dravců, zejména kání. Velké škody stále dělají toulaví psi. Posečeno 11 ks srnčat. Stav srnčího je slabší oproti letům minulým.

Odchyt zajíců pro Interlov Hradec Králové, výsledek velice slabý – 11 ks (prodáno za 1975 Kčs). Konstatován nízký stav zajíců v honitbě.

Uloveno celkem 100 ks bažantů (+ omylem 6 ks slepic), 33 zajíců a 7 ks srnčího.

Betonování podlahy v chatě a přístavba verandy.

 

1974

U chaty probíhá mýtní těžba a na jaře zalesňovací práce.

Chata vykradena, pachatel nezjištěn.

Keře mizí a příroda se mění a tím i přirozené podmínky pro zvěř. Vypadá to, že po scelení velkých lánů bude po zvěři“ (cit. Korna 1974).

Prší celý květen, červen a červenec. Nízké škody na srnčatech a drobné zvěři díky posunutí senosečí a žňových prací.

Uloveno 50 zajíců, 100 bažantů, 8 ks srnčího.

Snahou okresních úřadů je spojovat honitby, rozšiřovat polokrotký chov bažanta (zakládat bažantnice), líhnout a vypouštět do revírů (…).

1975

JZD Javorník se od 1. ledna spojilo s Bučinou a Hrušovou v JZD Svornost.

Chata již po třetí vykradena, po nasazení policejního psa byl vypátrán p. Klančík ml. z Posekance, který se ke všem třem vloupáním doznal. „Jmenovaný nebyl potrestán okresním prokurátorem pro jeho naprostou debilitu“(cit. Korna 1975).

Nejslabší výřad za posledních 5 let: 62 bažantů kohoutů, 2 slepice, 14 zajíců a 8 ks srnčího.

Dále uloveno 9 koček, 3 psi, 1 liška a 4 vrány.

Zakoupeno štěně ohaře od p. Cibulky z Příluky

1976

Odhadované jarní stavy: 70 ks zajíců, 85 ks bažantů, 16 ks srnčího.

Uloveno 17 zajíců, 67 bažantů a 7 ks srnčího.

Srnčího je dost, ale je všechno v polích a těžko se k nim jeden dostane“ (cit. Korna 1977).

Není již takový přehled o posečené zvěři, poněvadž po sloučení JZD Javorník, Bučina a Hrušová jezdí na polní práce i pracovníci z jiných vesnic, ne jen „domácí“.

Zajíci nejsou, koroptve vymizely a s bažanty to jde od roku 1975 dolů. Je po krásné myslivosti příčinou chemizace a mechanizace“ (cit. Korna 1976).

 

1977

Od 19. 2. 1977 dochází ve Vysokém Mýtě ke sloučení honiteb Javorník, Hrušová-Bučina a Dráby-Džbánov. Vzniká MS Potočiny se sídlem v Hrušové, do kterého přechází veškerý majetek bývalých MS. Od tohoto okamžiku je možno vstupovat do kterékoliv části honitby.

Výstavba el. vedení z Hátek na Vysokou.

Chata je málo navštěvovaná, neb schůze se odbývají na Motorestu na Hartech a členové bývalého MS Javorník nemají čas“ (cit. Korna 1977).

Po převzetí JZD a sušičky nemáme naději, že dostaneme nějaký odpad jako v minulosti a s povzdechem budeme vzpomínat na bývalé funkcionáře JZD Javorník (např. Josef Kazda), kteří měli pochopení pro naše zájmy“ (cit. Korna 1977).

Nové výkonné kombajny E 515.

Černá zvěř se objevuje častěji. V hrušovském úseku střelen kňour o váze 150 kg.

10. 11. 1977 – první společný hon na zajíce v lese a bažanty. V Dílcích a Hátkách střeleno 30 bažantů a 12 zajíců. Zvěře je málo.

Odchyt zajíců v Hrušové.

1978

10 ks srnčího uhynulo po chemizaci v javornickém úseku.

Počátky voliérového chovu bažanta.

25. 6. 1978 – první přebor ve střelbě na asfaltové holuby u chaty na Vysoké (1. Stanislav Menclík, 2. Ing. Miroslav Vancl, 3. Jindřich Lukašík).

Vypuštěno 100 ks 8-týdenních bažantů do Hátek, bažanti zakoupeni z MS Morašice. Později dalších 30 ks z Hradce Králové (35 Kčs/1 kuře ve stáří 8 týdnů). Akce vypadá nadějně (…).

Bažanti postrádají plachost (…).

Velký rozmach kání, již zde běžně hnízdí. Stále se pěstuje dosti řepy a kukuřice, pro bažanta ideální.

 

1979

Uloveno v celém MS Potočiny 130 bažantů (vypuštěno přitom 200 ks). Zákaz lovu zajíců, neboť nejsou.

Velké množství již chráněných kání a jestřábů. Zvyšuje se stav lišek a srnčí zvěře.

Celkem myslivost upadá. Letošní rok je otazníkem za naším snažením. Klademe si otázku, čemu dávat vinu. Chemizace, mechanizace, dravci, špatná léta? Vcelku je to všechno dohromady. A nechci být zlým prorokem, ale myslím, že je konec krásné myslivosti s hojností zvěře všeho druhu“ (cit. Korna 1979).

1980

Kání je více než bažantů. Dlouhotrvající zima - až do května.

Stojíme před loveckou sezónou a jsme smutní, protože nebude stříleti co. V celém MS je plán 40 kohoutů a 150 zajíců (pozn. nakonec uloveno 63 zajíců). Zbudou nám jen z té myslivosti brigády, abychom sehnali nějaké peníze na provoz sdružení“ (cit. Korna 1980).

Bažanti jsou v javornickém úseku jen v Hátkách a na Milotíně.

 

1981

Začíná se léčit srnčí zvěř proti plicní červivosti.

V Javorníku zjištěna varoáza u včel, všechna včelstva v okruhu 5 km musí být utracena.

Při sečení jetelů vysoké

ztráty na srnčatech, zejména v hrušovském úseku.

Krmivo pro zvěř se těžko shání, s novým JZD není dohoda.

1982

Lišky se likvidují všemi prostředky, ale velké plochy honů jim vyhovují. Černá zvěř se objevuje častěji.

U džbánovské chaty střelil p. Solil lončáka 55 kg.

Koroptev v javornickém úseku vymizela, bažanti jsou jen v Hátkách, Dílce jsou prázdné. Zrušeny desítky zásypů.

Srnčí trpí chemizací, jsou stříleni srnci s váhou 9-10 kg.

Zemřel Josef Soudek, polesný z Hartů a úsekový hospodář ve Drábech.

1983

Stavy drobné zvěře dosti nízké. V Hátkách přežívají 3 kohouti a 6 slepic. Džbánovský úsek je bez bažantů. Ve Drábech je 50 bažantů a v Hrušové kolem řeky asi 50 ks rovněž. Uloveno celkem 72 kohoutů, 46 zajíců, 10 srnců, 9 ks srnčí holé, 1 kňour.

1984

Suché jaro. V Drábech vynorováno 11 liščat. Václav Hynek ulovil pod Hatěmi kňourka 70 kg.

Zemřel člen Ladislav Němeček (1910-1984).

Na podzim jsou pole zorána a oranice jsou bez života.

1985

Krutá zima. Srnčího obecně málo.

Přivezeno 50 ks 6-ti týdenních bažantů ze Žamberka – v sezóně nebyl uloven ani jeden bažant. „Do nákupu bažantů bylo v MS Potočiny investováno přes 25 tis. Kčs a výsledek je nula“ (cit. Korna 1985).

Zemřel bývalý člen MS Javorník Oldřich Holub (1922-1985) ze Zádolí, členem do r. 1977.

Na prvním honu v sezóně v Hrušové u Loučné uloveno 8 kohoutů a 15 zajíců.

Černá zvěř se ukazuje častěji. Ladislav Němeček ulovil sele 25 kg na Švecově poli v topinamburách.

 

1986

Buduje se asfaltová cesta z Javorníku na Vysokou.

14. 5. silné krupobití a průtrž mračen, postiženy Javorník a Bučina (ze strany JZD tradičně nezabezpečena protierozní opatření).

30. 6. tradiční střelby, vítězem Stanislav Menclík.

18. 8. v 15.45 h nejhorší krupobití, co kdy kdo pamatoval. Kroupy v průměru 5-8 cm způsobily značné materiální škody. Nejhůře postižené obce Libecina, Javorník, méně pak Džbánov, Hrušová a Bučina. Zničeny střechy domů, zaparkovaná auta, stromy otlučeny, domácí drůbež jsoucí venku zabita. Zemědělské kultury zničené – řepa, kukuřice, vojtěška. Škody likviduje Česká státní pojišťovna, kamiony vozí materiál na opravy 14 dní.

Zemřel člen Ladislav Němeček ml. (1925 – 1986).

 

1987

Začátek roku silná zima, sníh 40 cm. Hlášen úhyn 23 ks srnčího.

Sčítání zvěře: srnčí 63 ks, zajíc 150 ks, bažant 18+23.

Úprava drůbežárny v Javorníku na odchovnu bažantů. 12. 7. 1987 osazena 112 ks bažantíků v stáří 1 měsíce z MS Hejnice u Libchav.

Uspořádáno několik honů na drobnou zvěř, zajíců uloveno málo a bažanti víceméně jen voliéroví.

Ze 112 ks bažantíků odchováno 47 kohoutů a 51 slepic, dodávka Interlovu 10 kohoutů a 40 slepic. Zbytek na hony.

 

1988

Ve volbách byli zvoleni: Hynek Václav – myslivecký hospodář, Bohuněk František – předseda, Ing. Jiří Muzikant – jednatel.

Nový člen Oldřich Chalupník, dosud vykonávající myslivost v Příluce.

Dovezeno 200 ks bažantíků, členové se denně střídají ve službách.

Rapidně se zvyšují stavy lišek a kun.

Tento rok se zajíc neloví, bažanti jen voliéroví.

Zpracoval M. KRČIL